Hvordan foregår treningen - Hurdal BJJ

Gå til innhold

TRENINGSTØY
Du kan begynne uten spesielt treningstøy, men du bør få deg en GI så snart du har bestemt deg.


MOSJON ELLER KONKURRANSE?
Treningen vil legges opp slik at en kan velge å være mosjonist eller gå konkurranse, men det vil også være referanser til selvforsvarssituasjoner.


OPPSUMMERING AV DEN ENKELTE TRENING
Det er opp til instruktøren hvordan treningen foregår, men slik vil en typisk trening foregå:

  • Oppvarming
  • Gjennomgang av teknikker og forklaring av generelle prinsipper
  • Drilling av teknikker
  • Drillling av teknikk med oppgaver.
  • Flow rolling eller sparring


OPPVARMING
Oppvarmingen vil ofte være relatert til bevegelsene vi trener på.


TEKNIKKER
Gjennomgangen av den enkelte teknikk vil fokusere på hvordan man utfører den og hvorfor den fungerer. Kan du hvordan, vet du også hvordan du kan tilpasse den til andre situasjoner.

Med notater fra treningen som legges ut på medlemssiden vil du få en huskelapp over hva vi har vært gjennom.


TEKNIKKER MED OG UTEN GI - dvs. GI vs. NOGI
Alle teknikkene bruker prinsipper som gjelder uavhengig av om det brukes GI. Det vil si teknikkene kan brukes uavhengig av om du selv eller motstanderen bruker GI.

Det er imidlertid flere valg dersom treningspartneren har på seg GI. Derfor vil noen av teknikkene vi trener på være avhengig av at en har på seg GI.

I forhold til selvforsaspektet er det slik i Norge at en går rundt med klær det meste av året. Derfor er det også viktig å kjenne til fordelene ved å kunne bruke motstanderens klær. Det er også en fordel å vite hvordan man ikke blir hengende fast fordi motstanderen holder deg i klærne dine.


DRILLING
Det er mange former for drilling. Drilling kan være uhensiktsmessig om det ikke gjøres på rette måten. Målet er å bruke drillingen så "vitenskapelig" som mulig. Drillingen er ment som et første steg til å lære teknikken, men også en viktig måte å repetere slik at man ikke glemmer.


FLOW ROLL
Med "flow roll" mener vi at vi beveger oss tilnærmet sparring, men at vi lar den andre tappe oss ut annenhver gang.

"Tappe ut" er noe av det viktigste du kan gjøre på matten. Både av hensyn til deg selv og dine treningspartnere. Ingen ønsker skader. Vi er hverandres venner og viktigste "treningsredskaper".


SPARRING
Sparring i BJJ er også en relativt myk trening. Likevel blir det ikke sparring de første gangene du møter opp på trening.

Sparring vil uansett skje med respekt og forsiktighet for hverandre. Treningspartnerne er de viktigste "redskapene" en BJJ utøver har for å bli god - så alle blir "avhengige" av hverandre. Brudd på denne regelen vil føre til utstengelse.

Sparring er en av de elementene som gjør BJJ så effektivt. Dette har BJJ til felles med for eksempel bryting, judo, sambo, boksing og thaiboksing.

Sparringen gir deg mulighet til å trene "timing". Det er imidlertid viktig at du har drillet først, så du vet hva kan gjøre. I motsetning til drilling, som til en viss grad kan gi trening på "timing", foregår "sparring" slik at ingenting er planlagt (vi har imidlertid visse "matteregler" for å ivareta sikkerheten).


LÅSER OG KVELNINGER VS. SLAG OG SPARK
Hurdal BJJ vil fokusere på trening uten slag og spark, men det vil læres referanser til slag og spark mv. for å få med selvforsvarsaspektet. BJJ er mer enn bare sports-BJJ.


NYBEGYNNER ELLER ERFAREN?
Kanskje har du aldri trent kampsport før. Det gjør ingenting. Det er uansett noe nytt å lære. Vi starter alle som nybegynnere hver dag.


ERFARING FRA ANDRE KAMPSPORTER?
Det er alltid spennende med andre stilarter. Kanskje har du trent andre kampsporter som nesten bare foregår stående, og ønsker å "fargelegge blindsonen" din.

Kanskje har du bare trent kampsporter hvor du slår og sparker ut i løse lufta. Da hjelper det ikke om du kan knuse mursteiner. Kom gjerne å bli en del av vår klubb.


"MATTEREGLER"
Vi skal ha det gøy. Vi er avhengig av å kunne stole på hverandre, da skadepotensiale er stort om det misbrukes. Derfor har vi regler som er ment å trygge både deg og dine treningspartnere.


RISIKO
All kontaktsport foregår med en viss risiko. Dersom du er usikker på om du bør trene, kan du gjerne spørre instruktøren. Det er likevel ditt eget ansvar, og du kan ev. forhøre deg med din fastlege.


MEDLEMSSIDER FOR HHV. BARN OG VOKSNE
Se mer om hvordan treningen foregår på medlemssiden. Det er en forelder som får brukernavn og passord, men innholdet er ment også for barnet som trener.

Tilbake til innholdet